Διεκδικούμε πολιτισμικά, εθνογραφικά και ιστορικά το Μοναστήρι, Γευγελή, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Αχρίδα, Πετρίτσι, Άνω Τσουμαγιά, Ανατολική Ρωμυλία...

video

Α.Η Ένωση στα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Μακεδονίας 
και στη γιορτή της σημαίας 27/10/2012.

Β.ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: